(02) 557 10 03 tajnistvo@ossvj.si

Svetovalna služba

Pedagoginja: Andreja Sraka, univ. dipl. ped.

Telefon: 02 55 98 770

E-pošta: andreja.sraka@ossvj.si


Psihologinja: Anita Fartek, univ. dipl. psih.

Telefon: 02 55 98 775

E-pošta: anita.fartek@ossvj.si

Dostopnost