(02) 557 10 03 tajnistvo@ossvj.si

Projekti

MEDNARODNA PROJEKTA

VRSTA PROJEKTA                    ČAS TRAJANJA PROJEKTA
React-EU – IKT za VIZ 2022
Naša mala knjižnica Šolsko leto 2022-2023 (Andreja Ošlaj)

 

DRŽAVNI PROJEKTI

VRSTA PROJEKTA NOSILEC PROJEKTA
Zlati sonček Valerija Horvat, Sandra Forjanič Čantala
Varno s soncem Brigita Gomboc
Tradicionalni slovenski zajtrk Drago Šafer, razredniki
Shema šolskega sadja Drago Šafer
Zdrava šola Suzana Kuzmič
Športni program Krpan Igor Šuša, razredniki 4. r.
Rastem s knjigo Liljana Hajdinjak Zelko, Andreja Ošlaj
Eko šola Jasna Šarkanj, Brigita Gomboc
Policist Leon svetuje Tina Frešer
Mreža OŠ KP Goričko Drago Šafer
Evropska vas Andreja Burina, Jasna Šarkanj
Dvig digitalne kompetentnosti Bojana Škaper Mertelj, Anita Nemec, Mateja Klement, Danijela Hajdinjak
Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah – POGUM

Andreja Sraka, Klaudija Skerbinšek, Jasna Šarkanj, Andreja Vertič, Andreja Burina, Anita Fartek, Brigita Gomboc

 

Socialni konteks kot dejavnik medvrstniškega nasilja Andreja Sraka, Anita Fartek
Šola Sobivanja Valerija Horvat in razredniki 1. in 2. triade ter učitelji OPB
Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju Maja Potočnik Barbelj, Ines Horvat, Tea Bertalanič, Bojana Škaper Mertelj, Suzana Kuzmič

 

ŠOLSKI PROJEKT

VRSTA PROJEKTA NOSILEC PROJEKTA
Leksiboj je zakon Andreja Ošlaj

 

Dostopnost