(02) 557 10 03 tajnistvo@ossvj.si

Predmetnik

PREDMET RAZRED
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenski jezik 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Nemški jezik   2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba       2 3        
Geografija           1 2 1,5 2
Zgodovina           1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika             1 1  
Spoznavanje okolja 3 3 3            
Biologija               1,5 2
Naravoslovje           2 3    
Naravoslovje in tehnika       3 3        
Tehnika in tehnologija           2 1 1  
Kemija               2 2
Fizika               2 2
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Gospodinjstvo         1 1,5      
Izbirni predmeti             2/3 2/3 2/3
Neobvezni izbirni predmeti – prvi tuji jezik 2                
Neobvezni izbirni predmeti – drugi tuji jezik             2 2 2
Neobvezni izbirni predmeti – drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika       2/1 2/1 2/1      
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

 

Dostopnost