(02) 557 10 03 tajnistvo@ossvj.si

Bralna značka

Učenci od 1. do 5. razreda opravljajo bralno značko pri razredničarki in sledijo njenim navodilom.

Učenci od 6. do 9. razreda opravljajo bralno značko pri knjižničarki.

Sodelovanje:

  • Učenec prebere 4 knjige in eno pesniško zbirko, ki si jih izbere iz priporočilnega seznama v prilogi.
  • Učenec zna na kratko predstaviti vsebino prebrane knjige in se s knjižničarko pogovoriti o prebranem.
  • Pri pesniški zbirki izbere eno pesem, se jo nauči na pamet ter jo deklamira knjižničarki.
  • Do konca meseca decembra mora prebrati vsaj eno knjigo, da lahko opravi bralno značko.
  • Učenci lahko opravljajo bralno značko od septembra do aprila.
  • Vsi učenci, ki bodo opravili bralno značko, prejmejo za nagrado priznanje.
  • Učenci, ki so v vseh devetih razredih opravili bralno značko, prejmejo naziv Zlati bralec.
  • Knjigo, ki jo učenec prebere za domače branje, ne more povedati za bralno značko.
  • Učenec lahko prebere tudi 1 do 2 elektronski knjigi (zna navesti vir knjige).

SEZNAM BRALNA ZNAČKA V ŠOLSKEM LETU 2022-23

PRIJAZNO VABLJENI V NAŠO ŠOLSKO KNJIŽNICO!

Knjižničarka: Andreja Ošlaj

Dostopnost