(02) 557 10 03 tajnistvo@ossvj.si

POUK

UČNE URE IN ODMORI

Sveti Jurij

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA
1. ura 8.00 8.45 1. ura 8.00 8.45
2. ura 8.50 9.35 2. ura 8.50 9.35
MALICA 9.35 9.55 3. ura 9.40 10.25
3. ura 9.55 10.40 MALICA 10.25 10.45
4. ura 10.45 11.30 4. ura 10.45 11.30
5. ura 11.35 12.20 5. ura 11.35 12.20
KOSILO 12.20   6. ura 12.25 13.10
      KOSILO 13.10 13.30
      7. ura 13.30 14.15
      8. ura 14.20 15.05

Pertoča

RAZREDNA STOPNJA
1. ura 8.00 8.45
2. ura 8.50 9.35
MALICA 9.35 9.55
3. ura 9.55 10.40
4. ura 10.45 11.30
5. ura 11.35 12.20
KOSILO 12.20  

 

Učenci prvih razredov na matični šoli pričnejo s poukom drugo šolsko uro. Pričetek pouka je prilagojen na podružnični šoli Pertoča zaradi kombiniranega pouka. Pred pričetkom pouka je za učence zagotovljeno jutranje varstvo.

Dostopnost