(02) 557 10 03 tajnistvo@ossvj.si

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela z učenci, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Učenci se vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določa šola. Namenjeno je učencem prvega razreda in bo – glede na potrebe –  organizirano tudi v tem šolskem letu.

Dostopnost