(02) 557 10 03 tajnistvo@ossvj.si

Mrežni plan ocenjevanja

Pisno ocenjevanje znanja v 2. ocenjevalnem obdobju

2. TRIADA

Razred 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b
Predmet 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
SLOVENŠČINA                        
NEMŠKI JEZIK                        
ANGLEŠKI JEZIK                        
GLASBENA UMETNOST                        
DRUŽBA                        
ZGODOVINA                        
GEOGRAFIJA                        
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA                        
NARAVOSLOVJE                        
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA                        
MATEMATIKA                        
N2A                        
GOSPODINJSTVO                        

3. TRIADA

RAZRED 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b
PREDMET 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
SLOVENŠČINA                        
NEMŠKI JEZIK                        
ZGODOVINA                        
GEOGRAFIJA                        
BIOLOGIJA                        
NARAVOSLOVJE                        
KEMIJA                        
FIZIKA                        
DKE                        
MATEMATIKA                        
IZBIR. PRED. – AI1                        

 

Dostopnost